Tarieven

Een traject bestaat uit gemiddeld 5 - 15 sessies. Een traject start met een intake. Na elke vijfde sessie, of wanneer dat nodig is, is er een vervolggesprek en het traject wordt afgesloten met een eindevaluatiegesprek. 

De kindsessies en oudergesprekken zijn live en kunnen online, indien gewenst. 

Kennismaking (telefonisch)                    Gratis en met alle plezier
Intake/vervolg-/evaluatiegesprek         € 60,-
Integratieve Kindercoaching                  € 60,-
Integratieve Kindercounseling               € 60,-
Broer(s)-zus(sen) sessie                            € 60,-
Observatie op school (90 minuten)      € 85,-
Verslag observatie                                    € 85,-

De prijzen zijn inclusief BTW en per uur. De sessies duren een uur. 

Startpakket: intake + 5 kindsessies + evaluatiegesprek    € 395,-