Voor ouders

Je bent betrokken als ouder, maar dat kan er ook voor zorgen dat je niet altijd weet hoe je kunt helpen. Jullie proberen van alles en het wil niet helpen. Dan is het fijn als iemand van buitenaf meekijkt en tips geeft. 

Integratieve kindercoaching is procesgericht op verandering en afgestemd op het unieke kind en de ouders. Je kind wordt geholpen om zichzelf te helpen. Jullie kind leert hierbij om gevoelens, vaardigheden en interne hulpbronnen te vinden in de binnenwereld om deze in te zetten in de buitenwereld. Verder is er aandacht voor de buitenwereld rondom uw kind: relaties binnen het gezin, op school, alles wat nodig is. 

Hieronder lees je meer over de gedragingen die vaak naar boven komen wanneer een kind zich niet gelukkig voelt.

Gedrag is een boodschap en de echte klacht ligt er vaak achter verborgen. Dit kun je zien/merken aan:

Ongehoorzaam doen/juist te braaf.
Zeuren/nergens zin in hebben.
Onbegrepen buikpijn.
Moe, boos of geïrriteerd zijn.
Verdrietig of bang zijn.
Moeilijk slapen/in slaap vallen. 
Bang zijn voor monsters.
Pesten/gepest worden.
Zich onbegrepen voelen. 
Zich anders voelen dan anderen door meer-/hoogbegaafdheid.

Ik ga samen met uw kind uitzoeken wat er speelt, wat dat nare gevoel is dat het gedrag veroorzaakt en welke interne hulpbronnen uw zoon/dochter heeft en kan inzetten,  om zo grip te krijgen op alle gevoelens die er zijn (en ook mogen zijn!) en gelukkiger te worden.